Friday, February 12, 2010

Pengajian IKP

Pengajian IKP

〔※〕★★★★〔※〕

Thursday, February 11, 2010

Pengajian rutin Ikatan keluarga pandan maninjau

Alhamdulillah, IKP Maninjau Kota Bengkulu tetap aktif mengadakan pengajian rutin setiap bulan, bulan Pebruari ini dilaksanakan di rumah Nambo Hamzah

〔※〕★★★★〔※〕