Kata Sambutan

Assalamualaikum, Keluarga Besar Ikatan Keluarga Pandan Maninjau Kota Bengkulu,

Jumat, 12 Februari 2010

Kamis, 11 Februari 2010

Pengajian rutin Ikatan keluarga pandan maninjau

Alhamdulillah, IKP Maninjau Kota Bengkulu tetap aktif mengadakan pengajian rutin setiap bulan, bulan Pebruari ini dilaksanakan di rumah Nambo Hamzah

〔※〕★★★★〔※〕

Al-Qur'an

Daftar Blog Saya